ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Λιμεναρχείου
+302510223716 (Καβάλα)
+302593022106 (Λιμένας)
+302593071290 και 71390 (Πρίνος)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Θάσου
Τηλ. 2593022162
ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟ:
06:30-08:55-10:25-11:30-12:35-14:45-17:15-19:25

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
06:20-08:3010:35-12:30-13:45*-14:40-17:10-19:00

ΑΠΟ ΠΟΤΟ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
06:10-08:00-10:20-12:15-13:40*-14:30-16:55-18:40

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟ:
08:55-10:25-12:35-14:45-16:20

ΑΠΟ ΘΕΟΛΟΓΟ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
06:00-07:45-10:10-12:00-13:50-16:40-18:30

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟ:
06:30-08:55-10:25-11:30-12:35-13:45-14:45-17:15-19:25

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
07:00-09:15-10:50-13:00-15:15-17:45-19:50

ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
06:05-07:30-09:20-10:50-12:40-14:25-16:00-17:15, 19:00

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ:
06:30-08:10-10:00-10:30-11:40-13:05-13:45-15:00-16:20-18:10

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ:
06:30-08:10-10:00-10:30-11:40-13:05-13:45-15:0016:20-18:10

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
07:10-09:00-10:40-12:25-14:10-15:45-17:00-18:50

ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΙΝΟΥ:
06:30-08.30-14:45

ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ:
10:30-13:05-16:20

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ:
10:30-13:05-16:20

ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
08:20-10.30-16:30

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΥΡΑ:
10:30-13:05-16:20

ΑΠΟ ΚΟΙΝΥΡΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
08:40-16:30

ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟ:
09:50-11:30-13:40-16:00

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ-ΑΛΥΚΗ-ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ:
07:00-16:00

ΑΠΟ ΠΟΤΟ ΠΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟ:
10:00-11:40-13:45-16:10

ΑΠΟ ΠΟΤΟ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ-ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ:
08:00-16:10

ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΟΤΟ & ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ:
11:45-14:00-17:30

ΛΙΜΕΝΑΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ:
08:10-10:00-10:30-11:40-15:00-16:20-18:10

ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
08:45-10:35-12:20-15:40-17:00-18:45

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ & ΠΟΤΟ:
07:00-09:15-10:50-11:50-13:00-15:15-17:45-19:45

ΠΡΙΝΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ:
06:50-09:00-11:00-12:55-15:10-17:35-19:25

ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ & ΠΟΤΟ:
07:00-09:15-10:55-11:55-13:00-15:20-17:50-19:40

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΣΚ. ΠΡΙΝΟΥ:
06:50-08:50-10:50-12:50-15:00-17:00-19:20

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ:
07:00-09:20-11:00-13:05-15:20-17:50-19:50

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ & ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ:
07:00-09:20-11:00-13:05-15:20-17:50-19:50

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ:
06:50-08:50-10:50-12:50-15:00-17:20-19:20

ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ & ΠΟΤΟ:
07:15-09:30-11:00-12:00-13:10-15:30-17:55-20:00